CreaUnit

Privacy verklaring

Persoonsgegevens zijn van belang bij een ieder zijn privacyrecht. Wij, als CreaUnit, begrijpen dit volkomen en waarborgen dit recht dan ook. Vandaar dat er in deze verklaring nagegaan kan worden waarom wij persoonsgegevens bewaren, voor hoe lang en wat er mee kan gebeuren in de toekomst.

Identiteit

CreaUnit B.V.
KVK 08136146
Vestigingsnr. 000016499220
Denekamperstraat 23
7588 PV Beuningen
T: 0541-354366
www.creaunit.com
info@creaunit.com

 

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om in contact te komen met (potentiële) klanten, leveranciers, werknemers en relaties. Dit kan zowel digitaal, telefonisch als per post. Naast contact maken via persoonsgegevens gebruikt CreaUnit de gegevens om opdrachten uit te voeren en te leveren die in overeenstemming zijn afgesloten. Het kan voorkomen dat het binnen de overeenstemming nodig is om de gegevens door te geven aan een derde partij voor de uitvoering. Ten slotte worden de gegevens gebruikt voor het afhandelen van betalingen.

Naast het opslaan van persoonsgegeven voor contact, worden er via deze website ook persoonsgegevens opgeslagen om inzicht te krijgen in de bezoeken aan de website. Het gaat hierbij om een statistische analyse. Waarbij onder andere het IP-adres  van de computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt worden opgeslagen. Dit wordt wel grotendeels geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

 

Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

Standaard persoonsgegevens

  • naam
  • adres
  • huisnummer
  • woonplaats
  • telefoonnummer (mobiel + vast)
  • postcode
  • e-mailadressen
  • IP-adres
  • bankrekeningnummer

 

Duur van de opslag

De persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. De reden hiervoor is dat het niet vast te stellen valt hoe lang een desbetreffende relatie zal duren, of deze relatie weer opnieuw tot stand zal komen.

 

Risico

De opslag van persoonsgegevens bij CreaUnit bevat geen hoog risico. Mede doordat er geen gevoelige persoonsgegevens worden opgeslagen, er geen geautomatiseerde beslissingen worden genomen, er geen stelselmatige en grootschalige monitoring plaatsvindt. Daarbij nemen wij de maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en publicatie te voorkomen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit het gebruik van een beveiligd systeem waarin de gegevens worden opgeslagen. Overigens bezitten wij een SSL Certificaat voor een veilige verbinding van en naar de website toe.

 

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Je hebt het recht om met ons contact op te nemen en te vragen naar deze privacyverklaring. Daarnaast mag je ons bellen of mailen om een verzoek in te dienen voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens. Dit kan via 0541-354366 of info@creaunit.com.

Dit privacy statement kan en mag ten alle tijde door CreaUnit aangepast worden. De wijzigingen zullen worden doorgevoerd op deze pagina.